Büyük Aile Platformu

Basın Açıklaması

18 Eylül’de “LGBT Propaganda ve Dayatmasına Dur!” demek için yapılan basın açıklaması.

Değerli Basın Mensupları,

Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

• 18 Eylül’de “LGBT Propaganda ve Dayatmasına Dur!” Demek İçin Bir Araya Geldik.
Anadolu’nun güzel insanları; ailelerini ve çocuklarını dört bir yandan kuşatan, insan neslinin varoluşunu tehdit eden; sosyal medya başta olmak üzere sinemadan-reklamlara, kitaplardan-bilgisayar oyunlarına, sanatçılardan-sporculara, akademisyenlerden-işadamlarına kadar her kesimi ve her türlü kitle iletişim aracını etkin bir şekilde kullanan LGBT propaganda ve dayatmasını yapanlara “dur!” dedi.

18 Eylül 2022 Günü Tarihe Geçti, “Büyük Aile Buluşması” Milat Oldu.
♦ Biz o gün 35 bin insandık.
♦ Biz o gün birbirinden farklı görüşlerden insanlar aynı hassasiyetle bir aradaydık.
♦ LGBT’nin propaganda aparatları Haklı talebimizi “nefret söylemi” diye saptırmaya çalıştılar.
♦ Üstüne basa basa “LGBT Dayatmasına karşıyız” dememize rağmen bizi LGBT bireylerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Başaramadılar, başaramayacaklar.
♦ İnsanımızın sağduyusu kara propaganda ve provokasyonlara galip geldi.
♦ Bunu herkes yaşadı, gördü, sizler de o gün canlı şahidi oldunuz.
♦ Üstüne basa basa, tekrar tekrar söylüyoruz; Biz o gün hiçbir nefret söyleminde bulunmadık, LGBT bireylerini hedef almadık.
♦ O gün bizimle beraber olan, olamayan ama aynı derde baş koyan tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

Değerli Basın Mensupları,

Ailelerimizi, Çocuklarımızı ve Geleceğimizi Tehlikede Görüyoruz.
♦ Küresel sermaye ve emperyalist lobiler, insanlığı cinsiyetsizleştirmek istiyorlar.
♦ Cinsiyetsizleştirme ile tüm dünyada insanlık neslini azaltmak istiyorlar.
♦ İnsanın fıtratını, gelenek ve göreneklerini, değerlerini hiçe sayıyorlar.
♦ Kirli emelleriyle insanlığı, aileleri, en önemlisi de masum çocukları zehirliyorlar.
♦ Üstelik bunu “özgürlük” şeklinde tüm insanlığa dayatmaya çalışıyorlar.
♦ Bizler ailelerimizin, çocuklarımızın ve tüm insanlığın geleceğini tehdit eden bu propaganda ve dayatmaya kayıtsız kalmayacağız.

Dayatmaya Karşı Yasal Düzenleme Talep Ediyoruz.
18 Eylül’de bir araya gelen sağduyulu onbinlerin vakur, kararlı, inançlı duruşu her türlü takdiri hak ediyor. O gün oradaki duruş, mücadele azmimizi ve sorumluluğumuzu artırdı.

Biz inanıyoruz ki;
♦ Milletimiz ve tüm insanlık bu büyük oyuna karşı duyarsız kalmayacak.
♦ Türkiye ve diğer ülkeler LGBT dayatmasına karşı bir ve beraber olacak.
♦ Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, ideoloji fark etmeksizin herkes bu çağrıya destek verecek.
♦ LGBT propaganda ve dayatmasını engelleyecek yasal düzenlemeler TBMM’de gündeme gelecek.

Biz;
♦ Aile dostu içeriklerin üretilmesi, çoğaltılması, desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
♦ Aileyi önemseyen ve gençlerimize olumlu katkı sağlayacak yayıncılığı destekliyoruz.
♦ Dijital dünyaya uygun yeni yayıncılık ilkelerinin belirlenmesini talep ediyoruz.
♦ Küresel güçlerin çocuklarımızı elimizden almasına izin vermeyeceğiz.
♦ Bizi birbirimizden koparmak için yalan haber dahil her yolu kullanıyorlar. Halkımızın birliğini bozamayacaklar.

Değerli Basın Mensupları,
Halkımız LGBT Dayatmasına ‘Dur’ Demektedir. Yöneticilerimiz de bu talebe duyarsız kalmayacaktır.
♦ Beş yıldır bu konuda mücadele veriyoruz.
♦ Son 12 ayda tüm Türkiye’de pek çok organizasyon gerçekleştirdik.
♦ Büyük Aile Buluşmamız da bunlardan biriydi.
♦ Milletimizin iradesi, alanlarda en güçlü, en gür, en vakur, en sağduyulu sessiz yürüyüş olarak tarihe geçti.
♦ 150.000’den fazla ıslak imzalı dilekçeyi tek tek topladık.
♦ TBMM’de grubu bulunan tüm partileri ziyaret edeceğiz.
♦ Bu dilekçelerdeki milletin talebini kendilerine ileteceğiz.
♦ Bugün doktorları, bilim insanlarını, akademik dünyayı, sanatçıları, sporcuları bu dayatmadan kurtarmak zorundayız.
♦ Milletimizin iradesinin TBMM’de kanunlaştırılacağına, LGBT Propaganda ve Dayatmasına yasalarla ‘dur’ denileceğine inanıyoruz.
♦ Anayasamızın 41. maddesini herkese hatırlatmak istiyoruz. “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.”

Değerli Basın Mensupları,
♦ Talebimiz çok net.
♦ Talebimiz kültürümüzün ve Anayasamızın bir gereği.
♦ Talebimiz; toplumun temeli olan ailenin ve en önemlisi çocuklarımızın, LGBT Propaganda ve Dayatmasından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri alması.
♦ En yakın zamanda bununla ilgili adımların atılmasını bekliyoruz.

Değerli Basın Mensupları,
Şimdi size 2 somut olay üzerinden LGBT Propagandasını, LGBT Dayatmasını örnekleyeceğim. Durumun vahametini görmek isteyenlerin sadece bu iki örneğe bakması yeterli olacaktır.

LGBT Propagandası’nın en somut örneğini;
♦ 18 Eylül öncesinden bugüne Büyük Aile Buluşması’na karşı yürütülen dezenformasyon kampanyasında yaşadık.
♦ Bakın nefret söyleminin zerresi bulunmayan bu buluşma ile ilgili dijital medyada yer alan toplam 743 haberin %55’inde nefret söylemi ibaresi geçmiş.
♦ Bunları medya analiz raporlarından derledik. Orada gerçekten ne olduğuna dair çıkan doğru haber oranı ise sadece %45..
♦ Üzülerek ifade etmek isteriz ki; Sayın Aile Bakanı da bu propagandadan etkilenerek, gerçekleri araştırmaya gerek duymadan, o gün orada bulunan onbinlerce ailenin ve halkımızın talebine kulak vermeden bu propagandaya kapıldı.

LGBT Dayatmasına gelince;
♦ 18 Eylül öncesinde bu buluşmaya davetten ibaret olan, hiçbir nefret söylemi içermeyen sosyal medya paylaşımları engellendi.
♦ Hesaplarımız ve destekçilerin sosyal medya hesapları kapatıldı.
♦ Bazı hesaplar ise görünmez hale getirildi.
♦ Dijital faşizmin tüm metotları uygulandı.
♦ Toplantıya katılan çocukların, kadınların ellerinde taşıdıkları dövizlerdeki yazılar fotoşopla değiştirilerek, içlerinde halkımıza karşı gizledikleri nefreti gösterdiler.

Değerli Basın Mensupları,
Gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılmasına katkı vermek adına bugün bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz. Platformumuzun bundan sonraki süreçte gerçekleştireceği temasları ve büyük aile buluşmalarını da dikkatle takip etmenizi istirham ediyoruz..

Saygılarımızla…

Büyük Aile Platformu

“Aile”yi sorunun değil “çözümün adresi” olarak gören ve bu uğurda mücadele sözü veren, yüzlerce sivil toplum kuruluşu, bir araya gelerek Büyük Aile Platformunu oluşturmuştur.

Manifesto